Ateliér Zdislava

Při používání svíček prosím dodržujte tyto pokyny:

Před použitím svíček se vždy seznamte s těmito informacemi od výrobce:

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte prostor nejméně o velikosti pětinásobku průměru svíčky.   

Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.

Další pokyny pro bezpečný provoz:

Neumísťujte svíčky do průvanu.   

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.

Před zapálením upravte knot na délku asi 1cm.

Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.

Při hoření dochází k tání vosku, a proto je bezpečné svíčku umístit do vhodné nehořlavé nádoby.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.   

Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečným odvětráváním.

Před zapálením svíčky vždy odstraňte obal, případně jiné hořlavé materiály do bezpečné vzdálenosti.

Hořící svíčky ve venkovním prostředí neumisťujte do blízkosti domu (např. balkon, altán, apod.), nenechávejte je bez dozoru a dodržujte bezpečné vzdálenosti od předmětů nacházejících se vedle i nad hořící svíčkou.

Svíčka dlouhá s textem

Svíčka dlouhá s textem

Cena
49 Kč